Ik wil hier ook op de kaart! Facebookpagina Porc D'Or

het keurmerk porc d’or

waar komt het vlees vandaan?

Het keurmerk Porc D'orDe varkens worden op duurzame wijze grootgebracht, dit betekent in de praktijk dat er sprake is van een gesloten keten: de varkens zijn geboren en grootgebracht op hetzelfde bedrijf of bij een buurbedrijf. De varkens groeien op bij deskundige varkenshouders met jarenlange ervaring die ondersteund wordt door een vast team van deskundigen; een veearts, voedingspecialisten, enz.

Het energieverbruik van de stallen wordt gemonitord en onderling vergeleken met als doel van elkaar te leren en het energieverbruik verder te reduceren. De dierverzorgers en varkenshouders komen jaarlijks een aantal keren bij elkaar om van elkaar te leren, maar ook te worden geïnformeerd over nieuwe zienswijzen in het houden van varkens. Bovenstaande, en nog veel meer, is vastgelegd in een certificeringschema met handboeken en controlelijsten. Dit wordt onafhankelijk ge-audit en geborgd door Producert te Hardenberg. Producert heeft jarenlange ervaring in het auditten van varkenshouderij bedrijven voor o.a. IKB Nederland. Het blijft niet alleen bij de varkenshouder, ook de slachterij en grossierderij onderwerpen we aan een jaarlijkse controle.?
 

 Hoe gaat dit in zijn werk?
  • Het schrijven en up to date houden van het certificaatschema.
  • Onafhankelijke toetsing door Producert
  • Interne audits door ketencoördinator
  • Iedere varkenshouder wordt jaarlijks gecontroleerd door Producert.
  • De grossierderij en slachterij worden gecontroleerd door Producert